Om Kinnarps och sanningen om en förvållad arbetsskada.

Publicerat i: 50 Kinnarps AB, 60 Demonstration mot Kinnarps, Arbetsmiljö @Kinnarps, @KinnarpsGroup, AFA, Arbetsförmedlingen, Arbetsmiljö, Arbetsskador, Customer Quality Manager, Dålig arbetsmiljö, Filial, Folkbladet, Försäkringskassan, Kaliber, Kinnarps, Kinnarps AB, Kinnarps Group, Kinnarps Int, Kinnarps Interior, Kinnarps Ltd, Kontorsstol, Kvalitet, Landstinget Sörmland, Landstinget Östergötland, Landstingsfullmäktige, Landstingstyrelsen, Länsförsäkringar Skaraborg, NT, Norrköpings Tidningar, Politikerförakt, Rolf Johansson, SR, SVT, SVT Öst, Tomas Ekström, Utförsäkring, Åsa Kullgren

Om Kinnarps och sanningen om en förvållad arbetsskada.

 

Bruksanvisning till dig, läsare!

 

Jag har skadats av Kinnarps Interior 12 okt 2010. Det levererade felkonstruerade stolar till landstinget Sörmland som hade (har?) ett dåligt systematiskt arbetsmiljöarbete.

 

Striden med Kinnarps Interior är inte huruvida jag skadats eller inte utan vad Kinnarps skall betala mig för livslångt lidande, som nu är inne på 5:e året. Kinnarps erkänner att jag skadats, men deras ”köpta” läkare säger att läketiden är 3 veckor (sic!), mina kollegor intygar motsatsen. Läs här: http://ow.ly/3xZLEm

 

Kinnarps tycker 2 212 kronor är en anständig ersättning för ständiga smärtor och hittills två operationer, minst två återstår.

 

Tänk på att denna dagbok skrevs var dag och det som framkom senare avslöjar både landstinget Sörmland och Kinnarps och det gäller flera saker, men främst.

 

·      En identisk stolskrasch inträffade 12 mars 2010 alltså 7 månader innan min stolskrasch 12 oktober 2010. Kinnarps förnekar att denna krasch har inträffat. Landstinget Sörmland intygar nu att olyckorna 12/3-10 och 12/10-10 har inträffat och finns registrerat i Synergi.

·      Landstinget Sörmland och Kinnarps Interior har inte varnat de anställda för farligheten hos de felkonstruerade stolarna innan stols kraschen 12 oktober 2010. Varningen skickades ut till de anställda på min, jag upprepar på min uppmaning till Kinnarps Interior. Det var inte frivilligt som de skickade ut varningen via mig. Så här ser varningen ut: http://ow.ly/3xWXrZ

·      Läs om Kinnarps advokats glidande på sanningen här: http://ow.ly/3xYIus

 

Jag har fört dagbok sedan arbetsplatsolyckan oktober 2010 främst för min inre övertygelse om vad som har hänt, minnet är ju på gott och ont en självläkande funktion, men vissa saker måste dokumenteras i nuet.

 

Oktober – november 2010 http://ow.ly/3xZLMj

 

Besök http://arbetsskador.blogg.se om du vill se mellanliggande månader, ingen kul läsning, men arbetsskador är inte roliga. Resten av dagboken publiceras succesivt.

 

januari 2012 http://ow.ly/3xJz7x

februari 2012 http://ow.ly/3xP405

mars 2012 http://ow.ly/3xSNz1

april 2012 http://ow.ly/3xXCF4

maj 2012 http://ow.ly/3xZA6D

 

Jag genomför demonstrationer utanför Kinnarps filialer. http://ow.ly/3xZcjj

Om Kinnarps och sanningen om en förvållad arbetsskada. Bruksanvisning till dig, läsare! Jag har skadats av Kinnarps Interior 12 okt 2010. Det levererade felkonstruerade stolar till landstinget Sörmland som hade (har?) ett dåligt systematiskt arbetsmiljöarbete. Striden med Kinnarps Interior är inte huruvida jag skadats eller inte utan vad Kinnarps [...]

Ledningen i landstinget Sörmland och arbetskamrater uttalar sig om Kenths arbetsplatsolycka.

Publicerat i: 01 Allmänt, 50 Kinnarps AB, 60 Demonstration mot Kinnarps, Arbetsmiljö @Kinnarps, @KinnarpsGroup, AFA, AMV, Ansvar, Arbetarskydd, Arbetsförmedlingen, Arbetsmiljö, Arbetsmiljöverket, Arbetsplatsolycka, Arbetsskada, Arbetsskador, Bagargatan, C, Centern, Centerpartiet, Corren, Customer Quality Manager, DN, Dagbok, Demonstration, Dålig arbetsmiljö, ETC, Eskilstuna, Eskilstuna Kuriren, FP, Facebook, Falköping, Filial, Flen, Folkbladet, Folkpartiet, Försäkringskassan, Förtroendeläkare, Gärde Wesslau, KD, Katrineholms Kuriren, Kinnarps, Kinnarps AB, Kinnarps Group, Kinnarps Int, Kinnarps Interior, Kinnarps Ltd, Kontorsstol, Kristdemokraterna, Landsting, Landstinget Sörmland, Landstinget Östergötland, Landstingsfullmäktige, Landstingstyrelsen, Länsförsäkringar Skaraborg, M, MP, Miljöpartiet, Moderaterna, NT, Norrköpings Tidningar, Nya moderaterna, Nyköping, Okunnighet, Politik, Politiker, Riksdagen, Rolf Johansson, S, SD, SR, SVT Öst, Socialdemokraterna, Sossar, Sverigedemokraterna, Sveriges Radio, Södermanlands Nyheter, Sörmland, Tomas Ekström, Twitter, Utförsäkrad, V, Vänsterpartiet, Ylva Johansson, arbetsskada, Åsa Kullgren, Ökande antal arbetsskador, Övernattningslägenhet

Vad säger arbetskamraterna om Kenths kroppsliga och själsliga status före och efter kraschen med Kinnarps felkonstruerade stol?

Ingen vet väl bättre än den politiska ledningen i landstinget Sörmland, tjänstemannaledningen i landstinget och arbetskamrater om vad som hände innan den 12 oktober 2010 och efter samma datum?


 

Brev 1

Hej,

vill på detta sätt understryka att jag tydligt sett en skillnad på min närmaste rumsgranne och kollega i Landstinget Sörmlands ledningsgrupp efter den dag han föll från sin arbetsstol på arbetstid. Jag var inte själv närvarande vid olyckan, men sedan detta hände har Kent Lampa inte varit samme starka, friska och glada arbetskamrat som han var innan. Han har haft påtagliga smärtor och tvingats vara sjukskriven upprepade gånger. Han har också flera gånger berättat om de verkningslösa försök han gjort att med sjukgymnastik, motion och annat begränsa smärtorna.

Vänligen

xxxxxxxxxx

Före detta informationschef, Landstinget Sörmland

 


 

Brev 2

Angående Kenth Lampas hälsotillstånd före och efter 12 oktober 2010

 

Kenth Lampa, som är min närmaste chef sedan ca två år tillbaka, har bett mig redogöra för min bild av hans hälsotillstånd före och efter 12 oktober 2010.

 

Min uppfattning är att Kenth Lampas hälsotillstånd förändrades markant efter incidenten med stolen som gick sönder. Det var alltså inte fråga om någon successiv försämring som skulle kunna förklaras med naturligt åldrande. En sådan förklaring förefaller i alla fall mycket ologisk ur mitt perspektiv.

 Sedan olyckan inträffade har Kenth Lampa haft problem med smärta, minskad rörlighet och trötthet, som en följd av att han på grund av smärtan inte kunnat sova ordentligt på nätterna. Min bild av detta bygger förstås i första hand på vad han själv uttryckt vid samtal. Men jag har ju också tydligt observerat förändringen i olika sammanhang. Det har kommit till uttryck i exempelvis svårighet att sitta vid sammanträdesbord längre perioder (han måste stå delar av mötena för att smärtan ska minska), behov av krycka för att gå, en tydlig smärtupplevelse när han reser sig upp från en stol.

 

Ovanstående problem har definitivt haft en negativ inverkan på Kenth Lampas arbete vid Landstinget Sörmland. Han har återkommande varit sjukskriven, om än för det mesta enstaka dagar.

 

Kenth Lampa hade före den 12 oktober 2010 inga för mig synliga problem med vare sig smärta, rörlighet eller ovanlig trötthet.

xxxxxxxxxxxxxxxx                

Administrativ chef


 

Brev 3

Hej Kent!

 

Det var tråkigt att höra att AFA inte hörsammade din ståndpunkt.

 

Ang dina frågor:

Ditt fysiska tillstånd före den 12/10 2010- Det har jag väldigt svårt att svara på Kent. Vi ses ju ngn gång per månad max så någon bedömning av ditt tillstånd vågar jag mig inte på.

 

Var det en arbetsplatsolycka - Ja det är klart att det var. Den arbetsstol du har på arbetet gick ju sönder och du föll till golvet. Nu vet jag inte hur AFA definierar "arbetsplatsolycka" men det var ju ett tillbud/olycka som skedde på arbetet med värk som följd.

 

Påtaglig synlig arbetsskada - Den frågan är lika svår för mig att svara på som den första, då vi ses så sällan.

Lycka till med din överklagan, trots att jag inte kan hjälpa dig på något nämnvärt sätt.

 


 

Brev 4

Hej Kenth!

 

Givetvis skall jag svara på dina frågor som du ställt i ditt mail. Jag misstänker att den eller de som kommer att läsa detta mail önskar veta vem jag är och vilken relation jag har till dig. Mycket enkelt så har jag under den aktuella tiden som avses varit anställd som miljöchef för Landstinget Sörmland och direktrapporterande till Kenth Lampa. Vi har mot bakgrund av de omfattande uppdrag som ligger inom miljöchefens ansvarsområde haft en nära och omfattande yrkesmässig kontakt. Mot bakgrund av detta ser jag att mina observationer är relevanta i detta sammanhang. Jag arbetar idag inte på Landstinget Sörmland, vilket om inte annat framgår av signaturen i detta mail.

 

Svar på de frågor som Kenth ställt;

 

Kenths fysiska tillstånd före den 12 oktober 2010

Jag upplever att Kenth var en mycket aktiv chef med stor energi och ett brett engagemang. Jag uppfattade inga fysiska besvär eller hinder i övrigt innan det olycksfall på arbetsplatsen som inträffade.

 

Var det en arbetsplatsolycka som inträffade 12 oktober 2010?

Jag kan inte, utifrån min erfarenhet och kunskap, se att en på arbetstid kollapsande kontorsstol där resultatet är uppenbara fysiska men kan vara annat än ett olycksfall som genererat en arbetsskada. Att händelsen dessutom får betraktas som kortvarig, ovanlig och oförutsedd framstår som uppenbart.

 

Drabbades Kenth av en arbetsskada och var den i så fall påtaglig/synlig efter den 12 oktober 2010?

 

Min upplevelse är tydlig och klar. Kenth är uppenbart märkt av det olycksfall som han drabbats av. Vid de möten och sammankomster som vi haft efter själva olyckan har det varit påtagligt att Kenth p g a smärtor inte kunnat delta fullt ut i dessa möten. Det har vidare varit påtagligt att Kenth i viss omfattning haft svårt att koncentrera sig då värken varit för svår. Det har även hänt att Kenth varit tvungen att lämna möten samt ställa in möten. I dessa sammanhang har han varit tydlig med att orsaken varit smärtor och svårigheter att både röra sig samt sova om nätterna. Vidare vill jag understryka att det direkt fysiskt har kunnat utläsas i Kenths kroppsspråk att han haft svårt att både sitta, stå och gå. Något som uppenbart aldrig varit ett problem innan detta olycksfall.

 

Jag vill avslutningsvis påpeka att jag finner AFA:s behandlingen av Kenths ärende som fullständigt ovärdigt en man som arbetat hela sitt liv och dedikerat sitt värv att tjäna skattebetalarna i Sörmland på bästa möjliga sätt.

 

AFA är mer än välkomna att ta kontakt med mig. Mina kontaktuppgifter finns nedan i detta mail.

 

Bästa hälsningar

Xxxxxxxxx


 

 Brev 5

Som landstingsdirektör var jag under ett drygt år före olyckan och ett år efter olyckan Kenths närmaste chef. Vi arbetade nära varandra med kontakt flera gånger dagligen och våra rum var placerade intill varandra. Jag har dessutom arbetat tillsammans med Kenth och som hans chef i andra positioner inom landstinget sedan 2003 så jag har en mycket god kunskap om Kenths hälsa och arbetskapacitet.

 

Före olyckan var Kenth en fysiskt och psykiskt mycket aktiv person, vars goda humör bidrog till att skapa en god stämning på arbetsplatsen. Kenth var strukturerad, engagerad och kraftfull i sin yrkesutövning.

 

Efter olyckan i oktober 2010 märks en mycket tydlig förändring, där jag inledningsvis trodde att den uttalade trötthet och smärta Kenth led av var av övergående natur.

 

Så har dock inte varit fallet. Kenth har nu i ett års tid uppvisat ett förändrat beteende i form av dels en rent fysisk förändring, där mycket kraft går åt bara till att orka ta sig till och från arbetet, ständig smärta i form av huvudvärk, värk i nacke etc samt försämrad uthållighet rent arbetsmässigt. Givetvis har det också inneburit att humöret blivit sämre och engagemanget minskat.

 

Kenth har efter olyckan haft en del korttidssjukfrånvaro, med hänvisning till sömnsvårigheter och smärta. Detta har överhuvudtaget inte förekommit tidigare under de nästan nio år jag varit hans chef.

 

Min uppfattning är att själva olyckan, som inträffade på arbetet, under utförande av ordinarie arbetsuppgifter alldeles uppenbart är en arbetsplatsolycka och att den bör betraktas som arbetsskada. Konsekvenserna är också sådana att de påverkar Kenths möjligheter att utföra sitt arbete fullt ut.

 

Karin Welin

landstingsdirektör i landstinget Sörmland under perioden

2009-06-01  --  2011-10-07 och innan dess förvaltningschef, Habilitering och Hjälpmedel i landstinget Sörmland


Brev 6

 

Kenth Lampas olycksfall på arbetsplatsen den 12 oktober 2010

 

Kenths arbetsrum ligger vägg i vägg med mitt på Landstinget Sörmlands ledningskansli i Nyköping. På eftermiddagen den 12 oktober 2010 hörde jag en kraftig smäll och en rejäl duns från Kenths rum och jag rusade in och såg hur Kenth med stor möda försökte ta sig upp ifrån golvet. Ja, jag rusade verkligen in och var rädd för vad jag skulle mötas av. Stolen hade flugit iväg åt ena hållet och sitsen som hade lossnat från stolen låg i en annan riktning. En arbetskamrat som har motsvarande rum våningen under, trodde att taket höll på att rasa in. Att Kenth skadade sig ordentligt var det ingen tvekan om.

 

Jag och flera arbetskamrater med mig har sedan den här dagen följt Kenths hälsa och hans väg mellan olika vårdgivare. Att Kenths vardag och hälsotillstånd förändrades i och med fallet är mycket påtagligt. Jag har arbetat tillsammans med Kenth sedan 2003 och vet att han under de här åren fram till händelsen i oktober 2010 varit fysisk aktiv och har ansett det viktigt att hålla sig i trim. Han har tränat på gym på bl.a. Nyköpings lasarett under lunchraster och många gånger kommit till arbetet på morgonen direkt efter ett träningspass på gymmet. Landstinget har under flera perioder haft stegräknartävlingar där Kenth är en av dem som har deltagit flitigt och gått en extra runda för att komma upp i minst 10.000 steg per dag. Vi har ofta pratat skidåkning på vintern och övriga idrottsliga aktiviteter som han har utfört tillsammans med familjen.

 

Sedan olyckan hände har Kenth svårigheter att ta sig fram och går numera med kryckkäpp. Några långa promenader eller andra sportaktiviteter är det inte längre tal om. Kenth åkte tidigare tåg mellan bostaden i Norrköping och arbetsplatsen i Nyköping men kör numera bil eftersom han inte kan gå till och från tågstationen som tidigare.

 

Som nära arbetskamrat under flera år undgår man inte att se förändringen från tiden före och efter olyckan. Det är beklämmande att se hur Kenth påverkas av den smärta och de besvär som startade i samband med fallet. Med tanke på att Kenths tidigare träningsiver med gym och promenader varit så tydliga och som vi har pratat om ganska mycket, är det inte svårt att se den förändring som har skett efter den 12 oktober 2010.

 

 Nyköping den 23 oktober 2011

 xxxxxxxxxxxx

Arbetskamrat på Landstinget Sörmland

 


Brev 7

 

Hej Kenth

 

Här kommer mina synpunkter kring din arbetsplatsolycka.

 

Du blev ju min närmsta chef när du tillträdde och jag hann ha en del möten med dig innan olyckan. Ditt fysiska tillstånd innan olyckan den 12/10 2010 var, som jag kan bedöma, god. Utifrån de möten vi hade märkte jag inget speciellt vad gäller ditt fysiska tillstånd mer än att jag kommer ihåg att du vid vårt första möte när vi åt lunch i Eskilstuna talade om fritidsintressen och en av dem var att du åkte en del längsdskidor med ditt barnbarn på vintrarna. Jag kommer ihåg dig som pigg och engagerad innan olyckan.

 

Vad gäller den olycka som skedde så kan jag inget annat bedöma än att det var en olycka och att den skedde på arbetsplatsen och att ditt fysiska tillstånd efter olyckan inte varit sig likt. På möten har du inte kunna sitta mer än några minuter utan att behöva ställa dig upp. Jag har efter olyckan sett dig gå med krycka och ditt engagemang som fanns innan olyckan var påtagligt påverkat av trötthet. En mycket tröttare Kenth blev det efter olyckan.  Det råder inga tvivel från min sida att olyckan påverkat dig påtagligt och det har synts tydligt efter olyckan.  

 

Med vänliga hälsningar

Xxxxxxxxxxxx

 


 

Brev 8

 

Hej Kent,

 

Först vill uttrycka min stora förvåning över hur du behandlats av AFA. Det är inte rimligt. Översänder några rader som förhoppningsvis kan vara användbara i den kommande processen.

 

"Min bestämda uppfattning är att den arbetsplatsolycka som Kent Lampa var med om den 12:e oktober 2010 har inverkat mycket negativt på Kents allmänna hälsotillstånd. Det är tydligt för mig, som ar erfarenhet av hur Kents fysiska tillstånd var innan olyckan, att situationen nu förändrats till det negativa. Kent är en kämpe men det är omöjligt att inte notera att Kent har stora smärtor i sin rygg och att hans hälsotillstånd kraftigt försämrats sedan olyckan inträffade".

 

M v h

Thomas

 

Thomas af Bjur
Hälso- och sjukvårdslandstingsråd (FP)


Brev 9

 

Hej Kent!

Jag kan inte gå in och bedöma som du säkert förstår om du drabbats av en arbetsskada/arbetsolycka. Den frågeställningen kommer jag därför inte kommentera men följande kan jag bidra med.

 

"Kent Lampa var med om en olycka på arbetsplatsen den 12 oktober 2010 när hans nya arbetsstol gick sönder när han satte sig. Efter den tidpunkten har Kent tydligt haft svårliga besvär och väldigt ont i ryggen. Att detta har plågat honom har ingen kunnat undgå."

 

Hoppas detta duger /åsa

 

Åsa Kullgren

Finanslandstingsråd (S)


 

Det här borde väl klarlägga det som sätts i tvivelsmål av Kinnarps. Anledningen till att jag tagit bort namnen på en del är att jag i skrivande stund inte informerat dem om den här publiceringen.

 

 

 

Vad säger arbetskamraterna om Kenths kroppsliga och själsliga status före och efter kraschen med Kinnarps felkonstruerade stol? Ingen vet väl bättre än den politiska ledningen i landstinget Sörmland, tjänstemannaledningen i landstinget och arbetskamrater om vad som hände innan den 12 oktober 2010 och efter samma datum? Brev 1 Hej, vill på detta [...]

Landstingsfullmäktigesalen Sörmland Nyköping 8 mars 2011 Arvodesaffären och skattebetalarnas demonstration mo detta

Publicerat i: 13 Info om landstinget Sörmland, Arbetsmiljö @Kinnarps, Arbetsmiljö, Arvode, Arvodesaffären, Arvodesskandalen, Demonstration, Dålig arbetsmiljö, Ergonomi, Ett gott arbetsliv, Facebook, Flickr, Landstinget Sörmland, Magnus Leivik, Mattias Claesson, Moderaterna, Nya moderaterna, Nyköping, Politik, Politiker, Politikerförakt, Politiska sekreterare, Socialdemokraterna, Sossar, Tumblr, Twitter, politiker, vänskapskorruption, Åsa Kullgren
Visa fler inlägg