Landstingsfullmäktigesalen Sörmland Nyköping 8 mars 2011 Arvodesaffären och skattebetalarnas demonstration mo detta

Publicerat i: 13 Info om landstinget Sörmland, Arbetsmiljö @Kinnarps, Arbetsmiljö, Arvode, Arvodesaffären, Arvodesskandalen, Demonstration, Dålig arbetsmiljö, Ergonomi, Ett gott arbetsliv, Facebook, Flickr, Landstinget Sörmland, Magnus Leivik, Mattias Claesson, Moderaterna, Nya moderaterna, Nyköping, Politik, Politiker, Politikerförakt, Politiska sekreterare, Socialdemokraterna, Sossar, Tumblr, Twitter, politiker, vänskapskorruption, Åsa Kullgren