Skämtar landstinget Sörmland?!

Publicerat i: 01 Allmänt, 13 Info om landstinget Sörmland, 50 Kinnarps AB, Arbetsmiljö Arbetarskydd, Arbetsmiljö, Arbetsplatsolycka, Arbetsskada, Arbetsskador, Arvode, Bagargatan, C, Censur, Centern, Centerpartiet, County Sormland, Customer Quality Manager, Demonstration, Dålig arbetsmiljö, Eskilstuna, Eskilstuna Kuriren, FP, Falköping, Felkonstruktion, Folkbladet, Folket, Folkpartiet, KD, Katrineholms Kuriren, Kinnarps, Kinnarps AB, Kinnarps Group, Kinnarps Int, Kinnarps Interior, Kinnarps Interiör, Kinnarps Ltd, Kontorsstol, Kristdemokraterna, Kvalitet, Landsting, Landstinget Sörmland, Landstingsfullmäktige, Landstingsrevision, Landstingsrevisionen, Landstingsråd, Landstingsstyrelsen, Landstingstyrelsen, M, MP, Miljöpartiet, Mobbning, Moderaterna, Nyköping, Politik, Politiker, Politikerförakt, Politiska sekreterare, Produktsäkerhet, Rolf Johansson, S, SD, SVT Öst, Socialdemokraterna, Sossar, Sverigedemokraterna, Södermanlands Nyheter, Twitter, V, Vänsterpartiet, Ylwa G Karlsson, arbetsmiljö, arbetsskada, landstinget sörmland, Åsa Kullgren, Ökande antal arbetsskador
Behagar landtinget Sörmland skämta med omvärlden.
 
Man censurerar på Facebook och blockerar på Twitter.
 
Här kan du läsa utdrag ur politikernas vision för landstinget.
 

Det öppna landstinget

Varje människa är lika i värde och värdighet. Att vara öppen förpliktigar. Landstinget välkomnar mångfalden och är öppet för alla utan åtskillnad. Demokratiarbetet bedrivs på sörmlänningarnas villkor och riktar sig särskilt till dem som annars inte kommer till tals.
En demokratisk värdegrund innebär att människors integritet respekteras och att diskriminering aktivt motverkas. Arbetet mot diskriminering är mer ambitiöst, och har ett bredare perspektiv, än de grunder som anges i lagstiftningen.
Landstinget är tillgängligt för alla och bjuder in till delaktighet. Alla kan ta del av och påverka landstingets verksamheter. Den goda dialogen präglas av ödmjukhet och sker på många olika mötesplatser.

 

Här kan du läsa om hur jag censurerades på Facebook (länk)

Landstinget har numer också inskränkt möjligheten för allmänheten att direkt göra inlägg i landstingets Facebook.


Så här ser en blockering på Twitter ut, notera också texten till höger "Det öppna landstinget"!

Så var det med den öppenheten.......!