En varning om felkonstruerad stol från Kinnarps sju år för sent!

Publicerat i: 50 Kinnarps AB @Kinnarps, @KinnarpsAS, @KinnarpsGroup, @KinnarpsInt, AFA, AMV, Aftonbladet, Alliansen, Arbetarskydd, Arbetsmiljö, Arbetsmiljöverket, Arbetsplatsolycka, Arbetsskada, Arbetsskador, Arvodesaffären, Arvodesskandalen, Bagargatan, Centerpartiet, Customer Quality Manager, Dålig arbetsmiljö, Eskilstuna Kuriren, Tomas Ekström
Om Kinnarps felkonstruerade och därmed farliga stolar
 
Den här varningen lades ut på landstinget Sörmlands intranät efter att Kenth Lampa drabbats av skador vid arbetsplatsolyckan 12 okt 2010. Det var Kenth Lampa som tvingade fram den varningen, inte landstinget Sörmland eller Kinnarps AB som tog initiativ till detta. Kinnarps hittade ytterligare felaktigt konstruerade stolar, men hur många har jag aldrig lyckats få reda på. Märkligt, eller hur!
 
Ännu märkligare är det att varningen inte åtminstone kom ut efter en ytterligare stolskrasch mars 2010 där en stol tillverkad av Kinnarps gick sönder under en kollega.
 
Mer om detta skall jag (eller rättare sagt min fru) skriva senare, men under tiden vänligen läs detta:
 
Brev med frågor till landstinget Sörmlands styrelseordförande (länk)
 


Kinnarps AB levererade felkonstruerade stolar till Landstinget Sörmland i ung. år 2002 och när man upptäckte det så varnade Kinnarps AB och Landstinget Sörmland inte de anställda!
 
(Kinnarps Ltd delivered misconstructed chairs to the county of Sörmland about year 2002 and when the company discovered that the chairs where dangerous neither Kinnarps Ltd or the county of Sörmland issued a warning to the employees.)
 
Den 12 oktober 2010 så gick en felkontruerad stol sönder under mig och jag skadade knän, ländrygg, nacke, höger axel och fick tinnitus på höger öra.
 
Här beskrivs hela arbetsskadeförloppet
 
Kinnarps AB genom Rolf Johansson (Customer Quality Manager) har lagt locket och återförsäljaren kan inte uttala sig för ansvaret enligt denne ligger helt på Kinnarps (tillverkaren).
 
Rolf Johansson som tidigare varit en person som man kunnat samtala med om min situation är numera mycket tystlåten man och svarar knappt på tilltal. Han och företaget styr nu över allt till sitt försäkringsbolag och framför allt till advokatbyrå Gärde Wesslau.
 
Varför agerar Kinnarps/Rolf Johansson så?
 
Jo, det handlar om pengar, anspråk som jag har för alla utgifter jag har haft, har och kommer ha i framtiden. 
Kinnarps och landstinget Sörmland har genom sin underlåtenhet att varna och leta upp felaktiga stolar för att förhindra personskada på arbetet, gett mig skador och hittills två operationer och ytterligare minst två operationer till, väntar i framtiden. 
De har gett mig sjukskrivningar och utförsäkring. Jag har aldrig varit smärtfri sedan 12 oktober 2010, alla fritidssysselsättningar och livsinnehåll har de två företagen tagit ifrån mig, jag kan knappt gå, ofta inte alls och nätterna är ett levande helvete. Tack Kinnarps AB och landstinget Sörmland för det!
 
Kinnarps tvingar mig till extraordinära åtgärder, trots att det är de som har fulla ansvaret för de skador de gett mig med sina undermåliga produkter.
 
Kinnarps AB är ett oansvarigt företag, som inte tar ansvar för det de producerar och konsekvenserna av sina skadliga produkter och det är viktigt att alla som har kontakt med detta företag får veta det.

Så här ser varningen ut som lades ut på landstinget Sörmlands intra nät.