DEMONSTRATION MOT KINNARPS INTERIOR I NORRKÖPING 30 JUNI 2015 förmiddag

Publicerat i: 60 Demonstration mot Kinnarps, Arbetsmiljö Corren, Customer Quality Manager, Folkbladet, Kinnarps, Kinnarps AB, Kinnarps Group, Kinnarps Int, Kinnarps Interior, Kinnarps Ltd, Landstinget Sörmland, Länsförsäkringar Skaraborg, NT, Norrköpings Tidningar, Produktsäkerhet, Rolf Johansson, SVT Öst, Tomas Ekström
 
Den 30:e juni så demonstrerar jag igen utanför Kinnarps återförsäljares kontor i Norrköping, Koppargatan 24.
 
Tuta gärna om du har vägen förbi eller stanna och tala med mig/fråga mig om du undrar över något.

Varför demonstration?
 
Nedan ser du anledningen till demonstrationen, det finns ytterligare en anledning. Den stora okunnigheten bland politiker i landsting i Sverige om det ansvar man har för arbetsmiljön.
 
Ungefär 2000 politiker (inkl riksdagsmän/kvinnor) har fått brev om det faktum att arbetsmiljö inte är en prioriterad fråga, samtidigt som arbetsskador och arbetsrelaterade sjukdomar ökar. Det finns ett stort "mörkertal" av inte inrapporterade arbetsskador på grund av dåliga/dåligt skötta avvikelsehanteringssystem.
 
Hur många har svarat på ett kunnigt sätt?      Max 10 stycken!
 
Varför är det så?
  • Man förstår inte vilket ansvar man har som styrande politiker i landsting
  • Man kan inte arbetsmiljölagstiftningen
  • Man anser att det är någon annan som är ansvarig för efterlevnaden av lagstiftning
  • Man har delegerat bort ansvaret för arbetsmiljön och därmed anser man att man är ansvarsbefriad
  • Man anser sig inte ha några arbetsmiljöproblem
  • osv osv
En tredje anledning till demonstrationen är att Kinnarps gömmer sig bakom Länsförsäkringar Skaraborg. Detta försäkringsbolag har Kinnarps som stor kund och de tar på sig rollen som den som skall ge avslag på alla typer av ekonomiska krav som jag har och Länsförsäkringar i sin tur "köper" ett antal läkares åsikter och vips har man den s k medicinskt grundande underlaget för avslag. Länsförsäkringar och Kinnarps kan då två sina händer och beklagande säga att "Trist, men du har inte skadat dig på vår produkt, så någon ersättning kan det inte bli fråga om och skulle det ändå vara så att du skadat dig så skulle du haft en läketid på tre veckor". Kinnarps representant Rolf Johansson bad mig skicka in mina ekonomiska anspråk i början av året. Jag gjorde det och därefter talar han inte till mig, utan hänvisar till företagets advokat och hur han agerar kan ni läsa här (länk).
 
Dålig arbetsmiljö och dålig produktsäkerhet finns överallt i din omgivning!