Kommunalarbetaren 10 okt. 2014. Johanna ser ingen utväg

Publicerat i: 17 Nyheter om arbetsmiljö och arbetsskador AFA, AMV, Arbetsmiljö, Arbetsmiljöverket, Arbetsskada, C, Centern, Dålig arbetsmiljö, FP, Folkpartiet, Förtroendeläkare, Johanna Sandkvist, KD, Kristdemokraterna, Landsting, Landstinget Sörmland, Landstingsfullmäktige, M, MP, Miljöpartiet, Moderaterna, Politik, Politiker, Riksdagen, S, SD, Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna, Sörmland, V, Vänsterpartiet, Åsa Kullgren
 Läs även detta "Brev med frågor till regering, politiker och 3:e statsmakten" länk

32 000 inrapporterade arbetsolyckor som medförde sjukfrånvaro anmäldes 2013.
Antalet har ökat fyra år i rad.
Den här utvecklingen kan bara stoppas av lagstiftarna = riksdagens politiker.

Kommunalarbetaren "Johanna ser ingen utväg"
 
Där det nedan i artikeln står "arbetsskadeförsäkringen", så kan man utgå från att det är det vidriga förtaget AFA som avses.
Ett s.k. försäkringsbolag som används av företag för att dölja sitt egna dåliga arbetsmiljöarbete och som räddar bl.a. landstings dåliga ekonomi med att betala tillbaka försäkringsavgifter. Pengar som i stället borde gått till arbetsskadade bl.a. Johanna Sandqvist.
Landstinget Sörmlands resultat för 2012 "räddades" av en sådan utbetalning från AFA.
AFA har särskilt anställda "bödlar" som kallas för förtroendeläkare, som hanterar en "avslags"-stämpel och som får arvode av AFA för sitt tvivelaktiga arbete.
Med benäget bistånd av Försäkringkassan så är den övervägande delen av de arbetsskadade garanterade avslag och bli utsparkade ur ett välfärdssystem som sedan 2008 mest är en "pappersdrake".
 
Tack Alliansen och tack Oppositionen för ert tysta samtycke till den lagstiftning som infördes!
 
Skriv till riksdagens ledamöter (länk) och protestera. Kräv skärpt lagstiftning, kräv ökade företagsbot mot företag som bryter mot den redan svaga arbetsmiljölagstiftningen, kräv skärpt arbetsmiljölagstiftning, kräv att Arbetsmiljöverket publicerar namn på företag och organisationer (även namn på de som äger/styr företag och organisationer) som bryter mot lagstiftning, kräv att Arbetsmiljöverket gör fler djupkontroller ut i företag och organisationer.

Mer om AFA. Utdrag ur deras årsredovisning 2010.
 
Så här skriver AFA:s VD Maj-Charlotte Wallin i ”Sammanfattning av året 2010”.

”Fortsatt minskade skadekostnader gav sänkta premier.
För andra året i rad kunde premien för sjukförsäkringen sänkas till noll, vilket innebar en återbetalning av 2,7 miljarder kronor – motsvarande hela premien på 0,5 procent av lönesumman – som debiterats arbetsgivarna preliminärt under året. Premiesänkningen kunde genomföras på grund av onormalt låga kostnader för försäkringsersättningar, vilka huvudsakligen berodde på fortsatta avvecklingsvinster orsakade av de ändringar i lagen om allmän försäkring som trädde i kraft den 1 juli 2008”.