03 Svar från Politiker

Publicerat i: 03 Svar från politiker Arbetarskydd, Arbetsmiljö, Arbetsmiljöverket, Arbetsskada, Arbetsskador, Dålig arbetsmiljö, Landstinget Sörmland, Landstingsfullmäktige, Landstingsstyrelsen, Politik, Politiker, Politikerförakt, Region Gävleborg, S, Socialdemokraterna, Sossar
Länk till "Brevet till regeringen, politiker och massmedia".
 

Fråga från allmänheten till Sven-Olof Larsson Socialdemokraterna

Hej

Har läst texten och pratat med kollegor. Naturligtvis ska ingen behöva uppleva det ni har gått igenom. Då jag är skyddsombud på min arbetsplats (jag är fritidspolitiker) saknar jag skyddsorganisationens agerande och framför allt skyddsombudet i din beskrivning. Har du någon kommentar till detta.

Samtidigt är arbetsmiljön i första hand en ledningsfråga och vi politiker kommer in sent i processen vilket jag kan uppleva som frustrerande. Det förtar naturligtvis inte vårt ansvar och din text lyfter på ett mycket bra sätt fram vad arbetsmiljöarbete handlar om. Vi behöver påminnas om verkligheten och vårt ansvar som politiker.

Hälsningar
Sven-Olof Larsson
Fullmäktigeledamot
Region Gävleborg


Mitt svar

Hej!

 
Tack för att du tagit dig tid till att läsa genom, reflektera och svara. Det här brevet har gått till över 2000 politiker och endast cirka 20 stycken har bemödat sig att svara. Vad är rätt ord för detta? Beklämmande, kanske.
 
På frågan om skyddsombud och skyddsorganisationen, så kan jag säga att det här utspelades i landstingets ledningsstöd, där landstingsstyrelsen är ytterst ansvariga och de hade inte delegerat arbetsmiljö ansvaret och befogenheter, det gjordes först på min uppmaning, men för mig var det för sent. Olyckan var redan skedd.
 
vidare så är det ägarnas (i det här fallet landstingsstyrelsens ansvar att) ansvar att:
 
Arbetsgivaren skall varje år göra en uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Om det inte fungerat bra skall det förbättras. 
Uppföljningen skall dokumenteras skriftligt om det finns minst tio arbets- tagare i verksamheten.”  Arbetsmiljöverkets föreskrift 11§ AFS2001:1 
 
Detta går inte att delegera bort. I landstinget Sörmland har detta mig veterligen aldrig gjorts och jag har tittat till baka tio år i tiden. Jag har tagit stickprov på andra landsting och det ser lika illa ut.
 
Helt rätt är arbetsmiljön en ledningsfråga, men de flesta politiker tänker inte på det, och har aldrig läst på vad som är deras ansvar. Man kan som politiker ta egna initiativ och inte passivt vänta på att bli matad med information och beslutsunderlag, som är fallet i landstinget Sörmland.
 
Tack än en gång för ditt svar och vänligen hjälp till och ändra de rådande förhållandena när det gäller dålig arbetsmiljö. Sprid den här informationen inom politiken.
 
Med vänlig hälsning
 
Kenth Lampa genom Margareta Bergqvist-Lampa