03 Svar från politiker

Publicerat i: 03 Svar från politiker Arbetarskydd, Arbetsmiljö, Arbetsmiljöverket, Centern, Centerpartiet, Dålig arbetsmiljö, Folkpartiet, Kristdemokraterna, Landsting, Landstinget Sörmland, Miljöpartiet, Moderaterna, Politik, Politiker, Riksdagen, Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet, kommuner
Länk till "Brevet till regeringen, politiker och massmedia".

Fram till idag 22 februari 2015 har jag med hjälp av min hustru (tack Margareta) skickat ut detta brev
 
Länk till "Brevet till regeringen, politiker och massmedia". till över 2000 politiker.
 
Hur många svar har kommit in?
 
Max 20 stycken!
 
Vad säger det om politikers intresse för arbetsmiljö, arbetsskador och arbetsrelaterade sjukdomar?
 
De är totalt ointresserade och jag tycker det är ynkligt, om bara alla väljare visste om detta resultat!
 
Det är bara väljarna som kan ändra detta ointresse genom att välja kunniga intresserade politiker.
#1 - - Georg Carlde:

Vad finner jag svaren från politiker? om nu 20 har anmält sitt intresse
beträffande a-skador.
Sen bör ni hålla lite uppsikt den 2 mars 2015 får annika strandhäll socilaförsäkringens rapport, den kommer nog ej att innehålla så mycket om arbetsskador, men då får man tala om det för politikerna om utreder något under 4 år och så glömdes arbetsskador bort ????

3 mars håller arbertsmarknads departementet och AFA en samling om olyckor, ingen tillfällighet

Återkommer

Charlie