13. Svar på inlägget om varför landstinget Sörmland censurerar!

Publicerat i: Arbetsmiljö Arbetsmiljö, Arbetsplatsolycka, Arbetsskada, Arbetsskador, Customer Quality Manager, Kinnarps, Kinnarps AB, Kinnarps Group, Kinnarps Int, Kinnarps Interior, Kinnarps Ltd, Kontorsstol, Landstinget Sörmland, Landstingsstyrelsen, Sörmland
  Länk till "Brevet till regering, politiker och massmedia".
 
Läs nedan varför landstinget Sörmland tar bort inlägg från sin Face Book. 


Svar från Landstinget Sörmland

 Hej Kenth,

i vårt regelverk, som finns publicerat under "Om"-fliken, kan man bland annat läsa följande:

"Sidan är öppen för kommentarer från alla, men vi kommer att ta bort inlägg vars innehåll går att koppla till

nedanstående kategorier och därför strider mot gällande lagstiftning:

 • Uppvigling

• Hot

• Hets mot folkgrupp

• Barnpornografibrott

• Olaga våldsskildring

• Upphovsrättsintrång

 Vi tillåter inte heller:

• Obscena ord

• Kommersiella budskap eller reklam

• Propaganda"

 Ditt inlägg faller inom den sistnämnda kategorin – propaganda. /Jonas (webbred)

10 min · Gilla 

Mitt svar

Kenth Lampa: Varför är det klassat som propaganda att påtala ett problem?

2 min · Gilla

Kenth Lampa: Inga andra landsting har tagit bort mitt inlägg där jag påtalar problemet med dålig arbetsmiljö och ökande antal arbetsskador och därtill hörande ökning av utförsåkning (utförsäkring skall det vara)

Några sekunder sedan · Gilla

 Kenth Lampa Vem gör jag propaganda för? Alla anställda i offentlig och privat sektor, möjligtvis?!

Några sekunder sedan · Gilla


 • Vad är propaganda?
   
  Enligt Wikipedia: Propaganda (av det latinska propagare, 'fortplanta', 'utbreda'), är ett meddelande eller en framställning som är avsedd att föra fram en agenda, ett visst budskap eller väcka positiva eller negativa känslor för något,,,,,,!
   
  Kan detta vara underlag för beslut om censur?
   
   
  Mycket tveksamt, tycker jag.
  Det mesta som skrivs skulle då falla under etiketten propaganda och då skulle inte mycket kunna publiceras, i varje fall inte på landstinget Sörmlands Face Book sida!