9. Reaktioner till och från media

Publicerat i: Arbetsmiljö AFA, Arbetsmiljö, Arbetsskada, Arbetsskador, Landstinget Sörmland, Landstingsfullmäktige, Landstingsstyrelsen
 
Länk till "Brevet till regering, politiker och massmedia".
 
Reaktioner till och från media med anledning av mitt brev om arbetsmiljö och arbetsskador, riktat till politiker och media.


6 okt 2014
 
Debattinlägg 

"Hur skall man förbättra arbetsmiljön, minska antalet arbetsskador, minska antalet utförsäkrade och samtidigt inte försämra statsfinanserna och ge arbetsskadade upprättelse?"

Vi har idag ökande arbetsmiljöproblem och ökning av antalet arbetsskador. 

Läs mitt debattinlägg nedan och gå sedan till bloggen http://arbetsskador.blogg.se.

Hur skall man då lösa ett, statsfinansiellt problem med risk för ökande kostnader, samtidigt som man ger arbetsskadade upprättelse?

Några exempel.

De olika systemen som kommer ifråga vid inträffad arbetsskada; från arbetsmiljölagstiftning, arbetsmiljöförordningar, till system för arbetslöshetsersättningar. Dessa system måste av politiker hanteras utifrån ett systemtänk, vad händer i kringliggande system om vi ändrar i ett system?

Borde inte alla system som är hopkopplade ligga i samma departement?

Arbetsmiljölagstiftning skall skärpas.

Arbetsmiljöverket måste bli bättre att kommunicera trender inom det område man är satt att sköta (för att inte tala om ansvaret som åligger ministern).

Arbetsmiljöverkets uppföljningar måste bli kraftfullare; inte nöja sig med ”pappersstudier” och löst prat med en trevlig representant för den granskade företaget/organisationen. Resultat skall publiceras och inte anonymiseras och gömmas undan i en statistisk total.

Ansvar skall krävas av ägarna och det är deras plånbok som skall vara i fokus.

Fackföreningarnas roll måste stärkas.

Är det en sund utveckling att AFA (arbetsmarknadens försäkringsbolag) betalar ut miljarder till företag som inte sköter sitt arbetsmiljöarbete?

Systemet med förtroendeläkare hos AFA och inom Försäkringskassan måste i grunden förändras.

Det måste göras mer transparant, rättvist och rättssäker.

Attityden idag hos förtroendeläkare, när det gäller arbetsskadade är dålig, alla arbetsskadade verkar betraktas som bedragare och är de inte det, så har de sig själv att skylla för att de åldras och ändå skulle få de skador som de påstår vara orsakade av arbetsskada.

Jag vill påstå att en krockad bil hanteras bättre av försäkringsbolag än en arbetsskadad. Här erkänner försäkringsbolagen att även en gammal bil kan få krockskador, men inte så med människor. En krockad bil får visas upp för bedömning av skador, men inte så med människor.

 Skall förtroendeläkare, ensamt ha så avgörande viktiga beslut i sin hand?

Skall förtroendeläkare arvoderas av försäkringsbolagen, som de sköter ”avslagsstämpeln” för? Var ligger läkarens lojaliteter?

Skall människors framtid avgöras av förtroendeläkare vars kompetens är fullständigt okänd?

Företag och organisationer skall tvingas med lagstiftning att i sina månatliga/tertial/årsredovisningar visa svart på vitt, sjukdagars utveckling, antal arbetsrelaterade skador/sjukdomar, berätta om företagets faktiska åtgärder när det gäller arbetsmiljöarbetet i förebyggande syfte med mera med mera.

De som skall betala de sjuka/skadade är företag/organisationer som inte sköter sitt arbetsmiljöarbete, solidariskt och/eller var och en för sig, däri ligger den finansiella lösningen som samtidigt minskar de ökande sjuktalen och det mänskliga lidandet.

Med vänlig hälsning,

Kenth Lampa


 


8 sep 2014
 
En freelancejournalist hörde av sig.
 

6 sep 2014
 
Aftonbladet
 
Lena Mellin har som första journalist skickat svar på mitt brev. Det tackar jag henne för.