15. Uppföljning av landstinget Sörmlands arbetsmiljöarbete

Publicerat i: 15 Uppföljning av landstinget Sörmlands AFA, AMV, Arbetsmiljö, Arbetsmiljöverket, Arbetsskada, Arbetsskador, C, Centern, Dålig arbetsmiljö, FP, Folkpartiet, KD, Katrineholms Kuriren, Kinnarps, Kinnarps AB, Kristdemokraterna, Landsting, Landstinget Sörmland, Landstingsfullmäktige, Landstingsrevision, Landstingsrevisionen, Landstingsstyrelsen, M, MP, Magnus Leivik, Miljöpartiet, Moderaterna, Nya moderaterna, Politikerförakt, Politiska sekreterare, S, SD, Socialdemokraterna, Sossar, Sverigedemokraterna, Sörmland, V, Vänsterpartiet, Åsa Kullgren
 
Här kommer att redovisas vad landstingsfullmäktige, landstingsstyrelsen och personalutskottet gör för att förbättra arbetsmiljön. Vi letar alltså efter publicerade protokoll.
 
 
Landstingsfullmäktige har haft möte 14 oktober men inte haft arbetsmiljö på dagordningen.; 8 nov 2014 
Landstingsstyrelsen har haft möte 23 september men inte haft arbetsmiljö på dagordningen; 8 nov 2014
Personalutskottet har haft möte 7 oktober men inte haft arbetsmiljö på dagordningen8 nov 2014

Landstingsfullmäktige har inte haft något möte sedan senaste mötet i juni 2014 fram till nu; 8 okt 2014
Landstingsstyrelsen har inte haft något möte sedan senaste mötet juni (extra) 2014/ fram till nu; 8 okt 2014
Personalutskottet har inte haft något möte sedan mötet i augusti 2014/fram till nu; 8 okt 2014

Landstingsfullmäktige har inte haft något möte sedan senaste mötet i juni 2014/fram till nu; 25 sep 2014
Landstingsstyrelsen har inte haft något möte sedan senaste mötet juni (extra) 2014/fram till nu; 25 sep 2014
Personalutskottet har inte haft något möte sedan mötet i augusti 2014/fram till nu; 25 sep 2014
 
 
Läs detta först "Brevet till regeringen, politiker och mass-media" (länk). Här kommer att redovisas vad landstingsfullmäktige, landstingsstyrelsen och personalutskottet gör för att förbättra arbetsmiljön. Vi letar alltså efter publicerade protokoll. Landstingsfullmäktige har haft möte 14 oktober men inte haft arbetsmiljö på dagordningen.; 8 [...]

14. Får jag skriva om jobbet på Facebook? (Källa Lag och Avtal)

Publicerat i: Arbetsmiljö Arbetsmiljö, Arbetsplatsolycka, Arbetsskada, Arbetsskador, Arvodesaffären, Customer Quality Manager, Kinnarps, Kinnarps AB, Kinnarps Int, Kinnarps Interior, Landstinget Sörmland, Landstinget Östergötland

FRÅGA: Kan det jag skriver på Facebook eller på min blogg påverka min anställning?

EXPERTSVAR: Sociala medier som Facebook, Linkedin, Twitter och bloggar medför att anställda och arbetsgivare måste ta ställning till hur man ska förhålla sig till dessa informationskanaler.

Problem kan uppstå om en anställd framför allvarlig kritik mot arbetsgivaren på internet, vilket kan leda till att anställningen påverkas. Även det faktum att en anställd lägger ned avsevärd tid på att använda internet i privata syften under arbetstid kan leda till problem (se bland annat AD nr 49/1999).

Det är viktigt att betona att arbetsgivaren äger arbetsverktygen. Denne kan därför bestämma hur datorer och mobiler ska användas, det vill säga om man får använda dem för privat bruk, gå in på Facebook på arbetstid, lägga upp filmer eller blogga.

Alla anställda är bundna av en lojalitetsplikt gentemot sin arbetsgivare, vilket innebär att en anställd inte får skada arbetsgivaren. Lojalitetsplikten behöver inte ha formaliserats i något avtal utan gäller inom alla anställningsförhållanden. Frågan om hur långt lojalitetsplikten sträcker sig när det gäller att kritisera sin arbetsgivare har i år berörts av expertpanelen även i nr 9 av Lag&Avtal.

När det gäller vad en anställd skriver på internet måste man göra skillnad på om den anställde arbetar inom privat eller offentlig sektor.

En anställd inom stat, kommun eller landsting har rätt att framföra sina åsikter under förutsättning att man därigenom inte röjer sekretessbelagd information. Arbetsgivaren får inte heller efterforska vem som uttalat sig. ­Offentligt anställdas yttrandefrihet är grundlagsskyddad. 

Inom privat sektor är dock de anställda bundna fullt ut av sin lojalitetsplikt gentemot sin arbetsgivare. Lojalitetsplikten för privat anställda kan sägas väga tyngre än rätten att få yttra sig helt fritt och gäller både under arbetstid och fritid.

Detta kan leda till följder för en privatanställd som till exempel väljer att framföra kritik om sitt arbete på sin blogg eller på Facebook. En privatanställd får inte kritisera sin arbetsgivare så att dennes verksamhet allvarligt skadas eller på annat sätt försvåra arbetsgivarens verksamhet. I rättspraxis finns fall där man ansett att allvarlig offentlig kritik kan leda till uppsägning och i grova fall även till avsked, men det är en intresseavvägning i varje enskilt fall där även den anställdes intresse av yttrandefrihet vägs in.

Av betydelse är på vilket sätt den anställde har framfört kritik, om denne först försökt att diskutera saken med sin arbetsgivare – om agerandet varit aggressivt eller sakligt, om det varit ägnat att skada arbetsgivaren – och den anställdes position.

Detta innebär självfallet inte att all kommunikation på internet angående arbetsgivarens verksamhet är förbjuden, där­emot måste man som anställd agera med ett gott omdöme.

För att undvika onödiga konflikter är det viktigt att det finns en skriftlig policy på arbetsplatsen för hur de anställda får använda arbetsgivarens datorer och annan liknande utrustning.

På fritiden är det naturligtvis fritt fram för den anställde att använda Facebook och liknande från sin egen dator, men man ska tänka på att lojaliteten mot arbetsgivaren gäller även då. 

FRÅGA: Kan det jag skriver på Facebook eller på min blogg påverka min anställning? EXPERTSVAR: Sociala medier som Facebook, Linkedin, Twitter och bloggar medför att anställda och arbetsgivare måste ta ställning till hur man ska förhålla sig till dessa informationskanaler. Problem kan uppstå om en anställd framför allvarlig kritik mot [...]
Visa fler inlägg