19 Arbetsmiljöverket (Frågor och svar till AMV, mm.)

Publicerat i: 19 Arbetsmiljöverket AMV, Arbetarskydd, Arbetsmiljöverket, C, Centern, Dålig arbetsmiljö, FP, Folkpartiet, KD, Kinnarps, Kristdemokraterna, Landstingsfullmäktige, Landstingsrevision, Landstingsstyrelsen, Landstingstyrelsen, M, MP, Miljöpartiet, Moderaterna, Nya moderaterna, Politik, S, SD, Socialdemokraterna, Sossar, Sverigedemokraterna, V, Vänsterpartiet, alliansen, arbetsmiljö, arbetsskada, landsting, landstinget sörmland, landstinget östergötland, Åsa Kullgren
 Länk till "Brevet till regering, politiker och massmedia".

Frågor skickade till Arbetsmiljöverket 25 nov 2014
Min fråga tar sin utgångspunkt i AML §2 a och det gäller landsting.
"Arbetsgivaren ska systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att arbetsmiljön uppfyller föreskrivna krav på en god arbetsmiljö. "
Vem är arbetsgivaren (landstingsstyrelsen(LS), landstingsfullmäktige(LF) eller tjänstemannaledningen(TL))?
Vad kan delegeras från LS helt eller delvis och vad kan inte delegeras till TL?
Vad innebär/ligger i ordet "kontrollera"? Exempel, tack.
Kan ett landsting sägas fullgöra det som lagen föreskriver om man inte kontrollerar/följer upp funktionaliteten någon gång eller löpande, i sitt arbetsmiljösystem på över sex år?
Tack på förhand.
 
Med vänlig hälsning,
Kenth
 
Svar från Arbetsmiljöverket 26 nov 2014
Hej!
 
Tack för din fråga!
 
I Arbetsmiljöverkets handbok H177 "Kommun och landsting som arbetsgivare" lyfter vi fram juridiska frågor om arbetsgivare och arbetsgivaransvar på arbetsmiljöområdet som gäller för kommuner och landsting. Skriften tar även upp uppgiftsfördelning och annan styrning enligt våra föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1, liksom den offentliga tillsynen av arbetsmiljölagstiftningen. Skriften redovisar också de rättsliga följderna av att lagstiftningen inte följs. 
 
 
En sammanfattning av arbetsgivarfrågan hittar du på s. 15 ff i skriften. På s. 17 ff och s. 29 kan du läsa om uppgiftsfördelning. 
 
3 kap. 2 a § i AML handlar om arbetsgivarens skyldighet att bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete. Du kan läsa mer om detta i AFS 2001:1 som finns på http://www.av.se/lagochratt/afs/afs2001_01.aspx
 
En uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet ska göras varje år (11 § AFS 2001:1).  
 
Med vänlig hälsning,
 
Svarstjänsten 
Arbetsmiljöverket
112 79 Stockholm
Telefon 010-730 90 00
 
Vår vision: Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Mina kommentarer
 
AMV svarade snabbt, men de gör det inte lätt för frågeställaren. Jag tycker att myndigheter har ett ansvar att ge entydiga svar på entydiga frågor, i stället för den "Gör-det-själv"-attityd där man skickar länkar till diverse källor, där svar visserligen finns, men där texterna är svåra förstå utom för den som är insatt t.ex. Arbetsmiljöverket. Men visst, tack ändå, det fanns en del nyttigt och tydligt i svaret, t.ex. det sista stycket. Läs brevet till politikerna (länk) och se landstinget Sörmlands avsteg från  11§ AFS 2001:1.
 
Sammanfattningsvis kan man säga att landstingsfullmäktige eller landstingsstyrelsen inte har gjort någon årlig uppföljning av arbetsmiljöarbetet tiden 2008 - 2014 och kanske ännu längre tillbaka i tiden!