19 Arbetsmiljöverket (Frågor och svar till AMV, mm.)

Publicerat i: 19 Arbetsmiljöverket AMV, Arbetarskydd, Arbetsmiljöverket, C, Centern, Dålig arbetsmiljö, FP, Folkpartiet, KD, Kinnarps, Kristdemokraterna, Landstingsfullmäktige, Landstingsrevision, Landstingsstyrelsen, Landstingstyrelsen, M, MP, Miljöpartiet, Moderaterna, Nya moderaterna, Politik, S, SD, Socialdemokraterna, Sossar, Sverigedemokraterna, V, Vänsterpartiet, alliansen, arbetsmiljö, arbetsskada, landsting, landstinget sörmland, landstinget östergötland, Åsa Kullgren

Frågor skickade till Arbetsmiljöverket 25 nov 2014
Min fråga tar sin utgångspunkt i AML §2 a och det gäller landsting.
"Arbetsgivaren ska systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att arbetsmiljön uppfyller föreskrivna krav på en god arbetsmiljö. "
Vem är arbetsgivaren (landstingsstyrelsen(LS), landstingsfullmäktige(LF) eller tjänstemannaledningen(TL))?
Vad kan delegeras från LS helt eller delvis och vad kan inte delegeras till TL?
Vad innebär/ligger i ordet "kontrollera"? Exempel, tack.
Kan ett landsting sägas fullgöra det som lagen föreskriver om man inte kontrollerar/följer upp funktionaliteten någon gång eller löpande, i sitt arbetsmiljösystem på över sex år?
Tack på förhand.
 
Med vänlig hälsning,
Kenth
 
Svar från Arbetsmiljöverket 26 nov 2014
Hej!
 
Tack för din fråga!
 
I Arbetsmiljöverkets handbok H177 "Kommun och landsting som arbetsgivare" lyfter vi fram juridiska frågor om arbetsgivare och arbetsgivaransvar på arbetsmiljöområdet som gäller för kommuner och landsting. Skriften tar även upp uppgiftsfördelning och annan styrning enligt våra föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1, liksom den offentliga tillsynen av arbetsmiljölagstiftningen. Skriften redovisar också de rättsliga följderna av att lagstiftningen inte följs. 
 
 
En sammanfattning av arbetsgivarfrågan hittar du på s. 15 ff i skriften. På s. 17 ff och s. 29 kan du läsa om uppgiftsfördelning. 
 
3 kap. 2 a § i AML handlar om arbetsgivarens skyldighet att bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete. Du kan läsa mer om detta i AFS 2001:1 som finns på http://www.av.se/lagochratt/afs/afs2001_01.aspx
 
En uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet ska göras varje år (11 § AFS 2001:1).  
 
Med vänlig hälsning,
 
Svarstjänsten 
Arbetsmiljöverket
112 79 Stockholm
Telefon 010-730 90 00
 
Vår vision: Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Mina kommentarer
 
AMV svarade snabbt, men de gör det inte lätt för frågeställaren. Jag tycker att myndigheter har ett ansvar att ge entydiga svar på entydiga frågor, i stället för den "Gör-det-själv"-attityd där man skickar länkar till diverse källor, där svar visserligen finns, men där texterna är svåra förstå utom för den som är insatt t.ex. Arbetsmiljöverket. Men visst, tack ändå, det fanns en del nyttigt och tydligt i svaret, t.ex. det sista stycket. Läs brevet till politikerna (länk) och se landstinget Sörmlands avsteg från  11§ AFS 2001:1.
 
Sammanfattningsvis kan man säga att landstingsfullmäktige eller landstingsstyrelsen inte har gjort någon årlig uppföljning av arbetsmiljöarbetet tiden 2008 - 2014 och kanske ännu längre tillbaka i tiden!
 
 
Länk till "Brevet till regering, politiker och massmedia". Frågor skickade till Arbetsmiljöverket 25 nov 2014 Min fråga tar sin utgångspunkt i AML §2 a och det gäller landsting. "Arbetsgivaren ska systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att arbetsmiljön uppfyller föreskrivna krav på en god arbetsmiljö. " [...]

03 Svar från politiker

Publicerat i: 03 Svar från politiker Arbetsmiljö, Arbetsskador, Landstinget Sörmland
 
Dessa har fått mitt brev sig tillsänt eller en länk till bloggen "arbetsskador.blogg.se".
 
Alliansen

*Fredrik Reinfeldt, Statsminister,

Inget svar fram till 15 nov 2014


*Göran Hägglund, Socialminister

Inget svar fram till 15 nov 2014


*Jan Björklund, Utbildningsminister, vice statsminister

Inget svar fram till 15 nov 2014


*Annie Lööf, Näringsminister

Inget svar fram till 15 nov 2014


*Birgitta Ohlsson, EU-minister

Inget svar fram till 15 nov 2014


*Erik Ullenhag, Integrationsminister

Inget svar fram till 15 nov 2014


*Anders Borg, Finansminister

Inget svar fram till 15 nov 2014


*Peter Norman, Finansmarknadsminister

Inget svar fram till 15 nov 2014


*Karin Enström, Försvarsminister

Inget svar fram till 15 nov 2014


*Beatrice Ask, Justitieminister

Inget svar fram till 15 nov 2014


*Tobias Billström, Migrationsminister

Inget svar fram till 15 nov 2014


*Lena Adelsohn Liljeroth, Kultur- och idrottsminister

Inget svar fram till 15 nov 2014


*Eskil Erlandsson, Landsbygdsminister

Inget svar fram till 15 nov 2014


*Lena Ek, Miljöminister

Inget svar fram till 15 nov 2014


*Anna-Karin Hatt, It- och energiminister

Inget svar fram till 15 nov 2014


 *Catharina Elmsäter-Svärd, Infrastrukturminister

Inget svar fram till 15 nov 2014


*Maria Larsson, Barn- och äldreminister

Inget svar fram till 15 nov 2014


*Stefan Attefall, Civil- och bostadsminister

Inget svar fram till 15 nov 2014


*Ulf Kristersson, Socialförsäkringsminister

Inget svar fram till 15 nov 2014


*Maria Arnholm, Jämställdhets- och bitr. utbildningsminister

Inget svar fram till 15 nov 2014


*Carl Bildt, Utrikesminister

Inget svar fram till 15 nov 2014


*Ewa Björling, Handels- och nordisk samarbetsminister

Inget svar fram till 15 nov 2014


*Hillevi Engström, Biståndsminister

Inget svar fram till 15 nov 2014


Socialdemokraterna

*Stefan Löfvén; socialdemokraterna

Inget svar fram till 15 nov 2014


Vänsterpartiet

*Jonas Sjöstedt; vänsterpartiet

Svar från Vänsterpartiet Jonas Sjöstedt
Hej Kenth, Tack för ditt brev.
Som du själv skriver så har Jonas Sjöstedt inte möjlighet att besvara brevet själv. Jag besvarar därför brevet i hans ställe, i egenskap av politisk sekreterare med ansvar för arbetsmarknadsfrågor.

Jag kan dock meddela dig att Jonas är väl medveten om problematiken kring arbetsskadeförsäkringen, försämringen av sjukförsäkringen och vad det innebär för enskilda individer som drabbas av skador och sjukdom. Det gäller även övriga riksdagsledamöter i Vänsterpartiets riksdagsgrupp.

Inledningsvis kan jag bara beklaga den situation som du har hamnat i till följd av din arbetsskada. Det du beskriver ska inte hända i ett modernt välfärdssamhälle. Ändå händer det gång på gång. Det visar att skyddsnätet inte fungerar längre. Någonting måste göras.

Jag kan även konstatera att du inte är ensam. Högerregeringens försämring av det förebyggande arbetsmiljöarbetet, sjukförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen har skördat många offer. Många hör av sig till Vänsterpartiet med frågor om vad vi vill göra för att ändra nuvarande system så att det åter ger den trygghet som det är avsett att göra. Vi har tagit del av många berättelser som beskriver det nya Sverige som vuxit fram efter åtta år med Reinfeldt – ett kallt Sverige där människovärdet urholkas.Nu till de konkreta frågor som du ställer i slutet av brevet:

1. Varför har ni politiker försämrat villkoren i allmänna försäkringen för arbetsskadade och varför har ni politiker som var emot beslutet inte gjort mer för att återställa ett orättfärdigt beslut?

Vänsterpartiet har inte medverkat till försämringarna i arbetsskadeförsäkringen. När den dåvarande Bildtregeringen genomförde försämringar 1993 motsatte vi oss detta. Vi har även motsatt oss de försämringar som gjorts därefter.

Vi har istället motionerat om att stärka arbetsskadeförsäkringen (se bifogad motion 2012/13:V213). Tyvärr har vi inte fått gehör för detta hos riksdagsmajoriteten. Våra förslag till förbättringar av arbetsskadeförsäkringen har därför inte blivit verklighet.

Frågan om arbetsskadeförsäkringen utreds nu av den parlamentariska socialförsäkringsutredningen (PSFU). Jag rekommenderar dig att läsa mer om det pågående utredningsarbetet på PSFU:s hemsida:

http://www.psfu.se/sv/start

2. Vill du återställa reglerna om sjukförsäkring till hur det var innan 2008?

Ja. 

3. Vad gör du och ditt parti för att förbättra arbetsmiljön och då särskilt inom de organisationer som politiker styr (statliga företag, organisationer, föreningar, landsting och kommuner)?

Vänsterpartiet har en mängd förslag för att förbättra arbetsmiljön. En del av våra förslag är generella för hela arbetsmarknaden, andra är riktade specifikt mot offentligt anställdas arbetsmiljö (se bifogad motion 2013/14:V505).

Vad gäller offentligt anställdas arbetsmiljö vill vi tillsätta en utredning som ser över konsekvenserna av sänkt personaltäthet i offentligt finansierade välfärdsverksamheter (hur det påverkar de anställdas arbetsmiljö).

4. Tycker du att tillräckligt har gjorts för att reducera antalet arbetsrelaterade skador och sjukdomar? Om inte, vad bör mer göras?

Nej, det har inte gjorts tillräckligt. Här är några av de åtgärder som  behöver vidtas enligt Vänsterpartiet:

Arbetsmiljöverket behöver få mer resurser för att kunna utföra mer kontroller, inspektioner och uppföljning. Företagshälsovård bör erbjudas alla arbetstagare. Arbetsgivarnas ansvar för arbetsanpassning och rehabilitering bör skärpas. De regionala skyddsombuden bör få mer resurser och ges utökade möjligheter att verka proaktivt och förebyggande.

5. Vad var den senaste praktiska handlingen som ni (partiet) infört i någon lag eller förordning som handlar om arbetsmiljö och arbetsskador? Vad fick den handlingen för praktiskt genomslag?

Vänsterpartiet har varit i opposition de senaste åtta åren. Ibland har vi fått gehör för våra frågor på arbetsmiljöområdet. Den senaste frågan rör nollvision mot dödsolyckor i arbetslivet, vilket riksdagen röstade igenom sommaren 2014.

Den nya regeringen har aviserat att den tänker införa en sådan nollvision i samarbete med arbetsmarknadens parter. Vi kommer, inte minst med tanke på den senaste tidens dödsolyckor på olika arbetsplatser i Sverige, noga bevaka regeringens arbete för att införa en nollvision. Ingen människa ska behöva dö på jobbet.

6. Är politiskt styrda organisationer bättre på att hantera arbetsmiljö, m.a.o. reducera arbetsskador och arbetsrelaterade sjukdomar, jämfört med privata företag? Om svaret är ja, varför? Om svaret är nej, varför?

Vet ej, har ingen statistik kring detta. Rimligen borde politiskt styrda verksamheter föregå med gott exempel vad gäller arbetsmiljöarbetet. I många fall är nog det privata näringslivet, exempelvis industrin, bättre på att hantera arbetsmiljön. Ofta har det att göra med hur stark den fackliga organisationen är och hur de lokala skyddsombuden agerar. IF Metall är ett föredöme på detta område, andra fackliga organisationer har en del att lära av dem.

7. Vad gör ni politiker för att säkerställa att den lagstiftning ni ansvarar för t.ex. Arbetsmiljölagen, verkligen fungerar på det sätt som lagstiftningen avsåg att göra?

Vänsterpartiet i riksdagen bevakar frågan och påtalar de brister som finns. Vi för fram våra förslag i de parlamentariska forum som finns i riksdagen – i motioner, interpellationer, skriftliga frågor, debatter etc. Vi försöker även lyfta viktiga frågor i media.

8. Är sanktionerna vid brott mot/brister i arbetsmiljöarbetet tillräckliga? Om nej, vad tänker du på?

Nej. I juni 2013 beslutade riksdagen om stora förändringar av sanktionssystemet i arbetsmiljö- och arbetstidslagarna.  Förändringarna innebär att straffsanktioner i de allra flesta fall ska ersättas med sanktionsavgifter. Högerregeringens motiv var att det är mer effektivt att kräva in en avgift än att gå genom rättsväsendet. Vänsterpartiet anser att vissa arbetsmiljöbrott kan hanteras med sanktionsavgifter (exempelvis brott mot administrativa bestämmelser i AML). När det handlar om människors säkerhet och hälsa anser vi att straffsanktionen borde ha behållits. Vi kommer att verka för att straffsanktionerna återinförs. I ett första steg vill vi se en utvärdering av förändringarna av sanktionssystemet i arbetsmiljö- och arbetstidslagarna.

Jag hoppas att du har fått svar på de frågor du hade och att din situation förbättras. Vänsterpartiet kommer att fortsätta driva frågan om en förbättrad arbetsmiljö, arbetsskadeförsäkring och sjukförsäkring.

Hälsningar, Johan Dellensjö Politisk sekreterare Enheten för ledamotsstöd Vänsterpartiets riksdagsgrupp

Mitt svar till Vänsterpartiet

Hej! Tack för ett utförligt svar.

Ditt svar å partiets vägnar och vad jag läst på annat håll gör mig övertygad om att Vänsterpartiet menar allvar med vad de säger och skriver.

Jag är övertygad om att partiet sätter arbetsmiljöfrågor högt på agendan.

Dock vill jag betona några saker.
 
Det du skriver om utredningar är bra, men det tar tid, arbetstagare skadas nu, nu i skrivande stund, mycket kan göras direkt och det är t.ex. att i politiskt styrda organisationer så skall man kontrollera verkningsgraden av de arbetsmiljösystem som redan finns. Politiker skall inte nöja sig med en muntliga dragning utan initiera kontroller där man går ner i ett antal tillbud och verkliga skador och analyserar ner på minsta detalj, allt för att övertyga sig om att i den organisation jag ansvarar för, där fungerar arbetsmiljöarbetet. Det här innebär inte att politiker skall ut i verksamheten utan helt enkelt ställa frågor till de som har fått ansvaret sig tilldelat; Varför, varför hela tiden ner till inget svar finns att ge? Då har man nått vägs ände i frågan och man har antingen övertygats om att med fakta så har vi ett fungerande system eller så spräcks myten om vårt förträffliga papperssystem, som inte fungerar i verkligheten. Den andra mycket viktiga punkten som kan genomföras direkt är att statistik om arbetsmiljö (tillbud, skador, sjukdomar mm) skall publiceras månatligen i organisationen och det skall finnas jämförelser både med organisationen själv över tiden, men också med likartade organisationer och det skall vara tydligt med vem som är ansvarig för arbetsmiljöfrågorna i verksamheten och också övergripande (jag har ännu inte sett något landsting med en politiker som har titeln "landstingsråd med ansvar för arbetsmiljön"). Det finns mycket mer att säga, men jag nöjer mig med detta.
Tack än en gång för ert utförliga svar och jag önskar er framgång i ert arbete med dessa mänskliga problem.
Med vänlig hälsning,
Kenth Lampa genom Margareta Bergqvist-Lampa
 

Miljöpartiet


*Åsa Romson; miljöpartiet

Inget svar fram till 15 nov 2014


*Gustav Fridolin; miljöpartiet

Inget svar fram till 15 nov 2014

Sverigedemokraterna


*Jimmie Åkesson; Sverigedemokraterna

Inget svar fram till 15 nov 2014


Alla Riksdagsledamöter har fått tillgång till mitt brev.


Kristdemokraterna

Kristdemokraterna i Stockholm

Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting Arbetsskador är en viktig fråga för oss. I Stockholms läns landsting har vi genomfört ett antal stora insatser för att minska de vanligaste tillbuden. Inom sjukvården har vi arbetat mycket med att minska stickolyckor och inom trafiken har arbetat mycket för att öka de anställdas säkerhet, inte minst genom att minska kontanthanteringen. Vi tar gärna emot förslag på konkreta åtgärder för att ytterligare förbättra situationen.


Piratpartiet

Elin Andersson, Stockholm

Kommentar via Facebook

‪Elin Andersson till Stockholms Läns Landsting 2014 Det finns politiker som pratar om arbetsskador, men kanske inte tillräckligt. Själv bryr jag mig väldigt mycket om integritet inom vården och att vi ska skapa en effektiv administration som ser till att känslig information är säker. 
19 tim · Gilla

        ‪Kenth Lampa Det är väl bra det du skriver, men poängen med mitt brev till politiker är att se till att man har fungerande system (inte en kuliss) som skyddar den anställde och att när det fallerar, stötta den anställde.
18 tim · Gilla‪Elin Andersson till Stockholms Läns Landsting 2014 Det låter som ett väldigt allvarligt problem. Vi har ju tråkigt nog ett arbetsliv som kräver väldigt mycket av sina anställda och inte alltid ett fullgott system för att ta emot de som tills slut bryts ned.
18 tim · Gilla

Kenth Lampa Jovisst kräver det en hel del av den anställde, men det är     arbetsgivarens ansvar som är det viktiga. Jag hänvisar till lagstiftningen som finns beskriven i mailet. Politikerna är ägarna av landstingen, de är de som har resurserna och det är de som bär ansvaret för arbetsmiljön.
18 tim · Gilla


 Miljöpartiet

Miljöpartiet har hört av sig och vill ha frågorna om arbetsmiljö och arbetskador separat.

Alf Karlsson svarar med en länk: http://www.mp.se/politik/arbetslivstrygghet

Mitt svar till Alf Karlsson:

Hej!

Tack för ditt svar. Svaret innehöll en del om ekonomisk trygghet, men jag saknade MP:s konkreta åtgärder för att förbättra arbetsmiljön och få ner antalet arbetsskador.
 
Men tack ändå.
 
Med vänlig hälsning,
 
Kenth Lampa

Miljöpartiet, centralt via Facebook (länk)

Miljöpartiet de gröna Hej Kenth! Vår vision är ett arbetsliv som präglas av en hälsosam balans mellan arbete och fritid. Hela samhället tjänar på att människor orkar och vill arbeta fram till pensionen utan att slås ut på grund av stress eller för hårda arbetsvillkor.

Mitt svar: Kenth Lampa Tack för ert svar. Jag skulle gärna vilja veta mer om hur ni vill förbättra arbetsmiljö i politiker styrda organisationer och hur ni konkret vill göra för att minska antalet arbetsskador och hur ni konkret kan minska ökningen av utförsäkrade.

 


Centerpartiet, centralt via Facebook (länk)

Centerpartiet Hej Kenth, för Centerpartiet är det här viktiga frågor men oftast är det media/SVT som bestämmer vilka ämnen som ska diskuteras i en debatt, och då kommer dessa frågor tyvärr i andra hand. Du får gärna läs mer om vår politik på området på vår hemsida:http://www.centerpartiet.se/.../arbetsmarkna.../arbetsmiljo/

Mitt svar: Kenth Lampa Tack för ert snabba svar. Jag har läste er länk till arbetsmiljö och det ni skriver är sympatiskt, men på tok för allmänt hållen. Den är till inte förpliktigande. Var vänlig läs mina frågor i slutet av brev till politikerna!


 

Länk till "Brevet till regeringen, politiker och massmedia". Dessa har fått mitt brev sig tillsänt eller en länk till bloggen "arbetsskador.blogg.se". Länk till brevet Alliansen *Fredrik Reinfeldt, Statsminister, Inget svar fram till 15 nov 2014 *Göran Hägglund, Socialminister Inget svar fram till 15 nov 2014 *Jan Björklund, Utbildningsminister, [...]

00. Brevet till politikerna

Publicerat i: 00 Brevet till politikerna AFA, Alliansen, Arbetsmiljö, Arbetsskada, Arbetsskador, Customer Quality Manager, Dålig arbetsmiljö, Förtroendeläkare, Kinnarps, Kinnarps AB, Kinnarps Group, Kinnarps Int, Kinnarps Interior, Kinnarps Ltd, Kontorsstol, Landsting, Landstinget Sörmland, Landstinget Östergötland, Landstingsfullmäktige, Nya moderaterna, Politiker, Rolf Johansson, S, Socialdemokraterna, Sossar, Sverigedemokraterna, Sörmland, Vänsterpartiet
Kommentera gärna, du behöver inte tycka som oss, det viktiga är att få ta del av din reaktion! OBS! Dela, dela och dela till alla som du tror är intresserade.När ni läser brevet nedan så kan ni ha i åtanke Arbetsmiljöverkets föreskrift 11§ AFS2001:1 som säger att: "Arbetsgivaren skall varje år göra en uppföljning av det systematiska [...]
Visa fler inlägg